Revit and google translate

For Dutch readers only this time 🙂

Regelmatig wordt er gevraagd of er ook een Nederlandse versie is van Revit. Gek genoeg is die er niet terwijl je zou denken dat een database gestuurd programma op een zeer eenvoudige manier andere talen zou moeten kunnen ondersteunen.

Dit blog wordt voor de verandering weinig informatief. Ik vind de foutmelding van Revit soms redelijk cryptisch (terwijl ik goed Engels spreek en veel ervaring met Revit heb) Laten we de revit warnings eens door google translate halen:

De aardigste heb ik hieronder eens gekopieerd:

Highlighted walls are attached to, but miss, the highlighted targets.
Wordt:
Gemarkeerd muren zijn gevoegd, maar missen, het gemarkeerde doelen.

Highlighted elements are joined but do not intersect.
Wordt:
Gemarkeerde elementen worden samengevoegd, maar niet snijden.

The highlighted column can’t maintain attachment to the target. It will be treated as unattached until it can intersect.
Wordt:
De gemarkeerde kolom kan niet gehechtheid aan de streefwaarde te houden. Het zal worden behandeld als losse totdat het kan snijden.

Analytical Model for Structural Element has reset to its default location.
Wordt:
Analytisch model voor structuurbeleid Element heeft teruggezet op de standaard locatie.

Element will be detached from its associated plane
wordt: (absoluut mijn favoriet!!!)
Element zal worden losgemaakt van de bijbehorende vliegtuig

There are identical instances in the same place. This will result in double counting in schedules.
Wordt:
Er zijn identiek gevallen dezelfde plaats. Dit zal resulteren in dubbeltelling in de dienstregelingen.

Multiple Rooms are in the same enclosed region. The correct area and perimeter will be assigned to one Room and the others will display “Redundant Room.” You should separate the regions, delete the extra Rooms, or move them into different regions.
Wordt: (behoorlijk netjes vertaald)
Meerdere kamers zijn in dezelfde ingesloten regio. De juiste oppervlakte en omtrek zal worden toegewezen aan een kamer en de anderen zal “Redundant Kamer.” U moet de regio’s te scheiden, verwijdert u de extra kamers, of zet ze in verschillende regio’s.

Als je zelf nog Revit foutmeldingen hebt gooi ze ook eens door google translate en zet ze in de comments.


Revit and google translate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: